Ediční nabídka

Valašský betlém z Frenštátu pod Radhoštěm

Repliku valašského betlému autora Jana Bačáka z roku 1933 ze svých sbírek vydalo Muzeum Novojičínska za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm a Českého sdružení přátel betlémů v České republice. Betlém v rozsahu 25 listů a v celkové šíři pozadí 370 cm provází katalog s úvodní studii a s návodem k instalaci. Velikost betlému je možné zredukovat výběrem pozadí a figur dle prostorových možností nebo představ majitele.

Betlém nabízí Muzeum Novojičínska (tel. 556 810 347 556) ve svých zařízeních, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm (tel. 556 835 936, 556 808 248) a knihkupectví v kraji. Cena 350,-Kč (dříve 650,- Kč!).


Krásná literatura


František Horečka: Kouzelná píšťalka

Ilustrace Lumír Ševčík. 2. pozměněné vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1994, edice Návraty domova, 1. sv., 23 s., ruční papír.

Neprodejné.

 

Josef Strnadel: Koleda je ve vánoce, nechť si po ní chodí, kdo chce

Tři kapitoly z knihy Josefa Strnadla Rok pod horami podle vydání z roku 1945. Ilustrace Antonín Strnadel. 1. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1996, edice Návraty domova, 3. sv., 17 s.

ISBN 80-901762-2-4. Neprodejné.

 Helena Lisická: Staré zpěvy

Pověst z Radhoště. Ilustrace Anna Grmelová. 1. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1998, edice Návraty domova, 8. sv., 30 s.

ISBN 80-86245-00-4. Vyprodáno.

Jan Drozd

Jan Drozd:  Pátá dimenze

Povídka ze sbírky Život na hraně. Kresba na obálce a frontispice Vlastislav Holub. 1. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1999, edice Návraty Domova, 11. sv., 22 s.

ISBN 80-86245-08-X. Neprodejné.

 Jaroslav Seifert: S láskou pozdravuji kraj váš milý

Frenštátské koledy, romance a písně. 1. vydání. Ediční poznámka Libor Knězek, ilustrace Anežka Kovalová, obálka a grafická úprava Martin Strnadel.

Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2001, edice Návraty domova sv.14.

ISBN 80-86245-12-8. Neprodejné.


Literární věda


Adresát Josef Kalus – Výběr korespondence

Výběr korespondence Zikmunda Wintra, Leoše Janáčka a Bohumíra Jaroňka s básníkem Josefem Kalusem připravil, úvodem, komentářem a poznámkou opatřil Jiří Urbanec. Ilustrace Bohumíra Jaroňka. 1. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1998, edice Návraty domova, 4.  sv., 30 s.

ISBN 80-901762-4-0. Vyprodáno.

 Libor Knězek: Krajina černá lesem

Čtení o životě a díle spisovatele Bohumíra Četyny. Ilustrace Jan F. Kovář. 1. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1998, edice Návraty domova, 5. sv., 48 s.

ISBN 80-901762-5-9. Vyprodáno.

 Libor Knězek: Shledání s krajem

Čtení o životě a tvorbě Josefa Strnadla. Ilustrace Jan F. Kovář. 1. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1999, edice Návraty domova, 10. sv., 62 s.

ISBN 80-86245-02-0. Vyprodáno.


 Umění


Jiří Klučka: Albín Polášek – Strůjce svého osudu

Život a dílo sochaře Albína Poláška. 1. vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1994, 42 s.

ISBN 80-901762-4-0. Vyprodáno.

 

Jiří Klučka: Albín Polášek – Man Carving His Own Destiny

Překlad Pavel Vojtek. 2. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm. v roce 1999, 42 s.

ISBN 80-901762-3-2. Neprodejné.

 Jan M. Tomeš: Z deníků Antonína Strnadla

Ilustrace Antonín Strnadel. 1. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1995, edice Návraty domova, 2.sv., 21 s.

ISBN 80-901762-1-6. Vyprodáno.

  

Jan M. Tomeš: Tváře – Z deníků Antonína Strnadla II.

Ilustrace Antonína Strnadla. 1. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1998, edice Návraty domova, 6. sv., 24 s.

ISBN 80-901762-6-7. Neprodejné.

Jiří Klučka

Jiří Klučka: Albín Polášek, Strůjce svého osudu

2. doplněné vydání, resumé Pavel Vojtek /angličtina/ a J. Kudelová /němčina/, obálka a grafická úprava A. Stanovský.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2001.

ISBN 80-86245-13-6. Cena 50,- Kč.

 Jiří Klučka

 Jiří Klučka: Albín Polášek, Man Carving His Own Destiny

2. doplněné vydání, překlad P. Vojtek, resumé J. Kudelová /němčina/, obálka a grafická úprava A. Stanovský.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2001.

ISBN 80-86245-14-4. Cena 50,- Kč.

  

 Jan Baleka: Adolf Zábranský

Knižní ilustrace. Ilustrace Adolf Zábranský. 1. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1999, edice Profily, 1. sv., 45 s.

ISBN 80-86245-04-7. Vyprodáno.

 

Ludvík Baran: Fotograf Rudolf Janda – Básník krajiny a lesa

Monografie s obrazovou přílohou, 12 reprodukcí fotografií Rudolfa Jandy, 1. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2000, edice Profily, 2 sv., 19 s.

ISBN 80-86245-07-1. Neprodejné.

 Petr Helbich: Chvály – Úvahy a fotografie

Úvahy a fotografie. V příloze 14 orig. fotografií Petra Helbicha. 1. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2000, edice Profily, 3. sv., 35 str.

Neprodejné

  Petr Holý: Řeč symbolů a malíř Břetislav Bartoš

Obálka a grafická úprava Jiří Neuwirt, v příloze 18 černobílých a barevných reprodukcí prací Břetislava Bartoše. 1. vydání.
Vydali Chagall v Ostravě a MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2001, 103 str.

ISBN 80-86171-11-6. Neprodejné.


Literární věda


Vladimír Jiránek a Josef Kroutvor: Humor a psychoanalýza

Kresby Vladimír Jiránek. 2. pozměněné vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1998, edice Návraty domova, 7. sv., 32 s.

ISBN 80-901762-8-3. Vyprodáno.

 Vladimír Jiránek a Josef Kroutvor: Humor und Psychoanalyse

Kresby Vladimír Jiránek. 3. pozměněné vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1999, edice Návraty domova, 7. sv., 32 s.

ISBN 80-86245-03-9. Vyprodáno.

Oldřich Šuleř

Oldřich Šuleř: Důvěrné dialogy

Výběr z podčárníků zveřejněných v Moravskoslezském dni. Ilustrace Anna Georgiadu-Treuchelová. 1. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2000, edice Návraty domova, 13.  sv., 49 s.

ISBN 80-86245-11-X. Neprodejné.


Historie


Tam za mořem je Amerika

Drahomír STRNADEL: Tam za mořem je Amerika

Vystěhovalectví z Frenštátska do Ameriky ve 2. polovině 19. století.
Over the Sea. Emigration from the Frenstat Region to Amerikca in the second half of the 19 century

ISBN 80-86245-16-0. Cena 50,- Kč.

František Palacký: Vlastní životopis

Vlastní životopis 1798-1818. Reedice Vlastního životopisu Františka Palackého podle vydání Dr. Josefa Teigeho z roku 1920. K vydání připravili PhDr. Karel Chobot, Jiří Klučka a Mgr. Pavel Šustala.
Vydal Státní okresní archiv v Novém Jičíně spolu s MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1998 k 200. výročí narození Fr. Palackého. Edice Prameny, 1. sv., 84 s.

ISBN 80-901762-7-5. Vyprodáno.

Oldřich Šuleř: Valašský poslanec T. G. M.

Ilustrace Andrea, Ondřej a Miroslav Adámkovi. K vydání připravil Jiří Klučka. 1. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1999, edice Návraty domova, 9.  sv., 46 s.

ISBN 80-86245-01. Neprodejné.

Lída Matusiaková: Můj otec Gustav Přístupa

Vzpomínky na významného činovníka krajanského hnutí v Kanadě. 1. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm a obec Trojanovice v roce 1999, edice Prameny, 2. sv., 89 s.

ISBN 80-901762-9-1. Neprodejné.

Symbolika města Frenštátu pod Radhoštěm

Studie o historii a symbolech města Frenštátu pod Radhoštěm, 1 vydání. Studii o pečeti a znaku města napsal Karel Muller. Znak, prapor, pečeť a razítko nakreslil Martin Strnadel. Kresby Antonín Strnadel. 1. vydání.

Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm spolu se Státním okresním archivem v Novém Jičíně v roce 2000, edice Prameny, 4. sv., 27 s..

ISBN 80-86245-06-3. Cena 50,- Kč.

 


Národopis


Radomír Golas: Valašské koledy z Frenštátska

Valašské koledy z Frenštátska ze sbírky Vincence Sochy a Radomíra Golase. Uspořádal Radomír Golas, ilustrace Antonín Strnadel. 1. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 1999 za účasti Folklorního sdružení ČR, edice Prameny, 3. sv., 129 s.

ISBN 80-86245-05-5. Vyprodáno

 

 Ludvík Baran: Neviditelné chodníčky

Obálka, grafická úprava a dřevořezy Vladimír Rocman. 1. vydání.
Vydala MVS ve Frenštátě pod Radhoštěm v roce 2001, edice Návraty domova, 12. sv.

ISBN 80-86245-09-8. Neprodejné.


 Periodikum


Hlasy muzea ve Frenštátě

Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm

Vlastivědný časopis Frenštátska, vydala Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm v letech 1992 – 2006.

ISSN 1213-8371. Neprodejné.


 Videokazety a CD


Videokazeta – Život a dílo Albína Poláška (česky) – neprodejné
Videokazeta – Život a dílo Albína Poláška (anglicky) – neprodejné
Videokazeta – Strůjce svého osudu (česky) – neprodejné
Videokazeta – Strůjce svého osudu (anglicky) – neprodejné
CD Javořina – Aj pod Frenštátem – vyprodáno