O NÁS

Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm byla založena na ustavující valné hromadě 24 zakládajících členů dne 24. 10. 1992. Zasedání přijalo stanovy, program činnosti a zvolilo revizní komisi a první výbor – předseda Ing. O. Tabášek, jednatel J. Klučka, hospodář P. Ševčík, členové MUDr. P. Helbich, PhDr. L. Knězek a akad. malíř V. Holub. Jednání se zúčastnili také krajané z osady Frenštát v Texasu. Společnost mj. iniciovala a vypracovala statut Ceny sv. Martina - ceny za významný přínos do kulturního života města (prvním oceněným za fotografické ztvárnění Frenštátska JUDr. R. Janda). Programové prohlášení MVS bylo zveřejněno v druhém čísle Hlasů muzea a archivu ve Frenštátě p. R.
Z HISTORIE

Z HISTORIE

Z historie Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm a muzejní a vlastivědné práce na Frenštátsku.

EDIČNÍ NABÍDKA

EDIČNÍ NABÍDKA

Valašský betlém Jana Bačáka z Frenštátu pod Radhoštěm

AKTUALITY

AKTUALITY

Tříkrálový koncert