O společnosti

Členové společnosti

K 31.12.2022 měla Společnost 33 řádných členů, z toho 3 členy kolektivní (město Frenštát pod Radhoštěm, obec Trojanovice a Muzeum Novojičínska, p. o. v Novém Jičíně) a 10 členů zahraničních z USA. Společnost vydává každoročně  k valné hromadě jednatelskou, hospodářskou a revizní zprávu.

Výbor společnosti pracuje ve složení:

  • předseda: Drahomír Strnadel
  • místopředseda: Ing. Radomír Golas
  • jednatel: Mgr. Alena Figarová
  • hospodář: Ing. Marcela Vodičková
  • členové: Mgr. Martin Šrubař

Revizní komise: 

předseda: Ing. David Strnadel, členové: Mgr. Eva Blažková a Mgr. Jiří Novotný

XXVI. valná hromada Muzejní a vlastivědné společnosti v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích (27. 4. 2018, foto Rudolf Jarnot)

XXVII. valná hromada Muzejní a vlastivědné společnosti v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích dne 26. 4. 2019 (foto Rudolf Jarnot)

 

Tříkrálový koncert „Pastýři, vstávejte“ dne 5. 1. 2019 v kostele sv. Jana Křtitele (foto Rudolf Jarnot).

Tříkrálový koncert „Za nebeskou bránou II.“ dne 4. 1. 2020 v kostele sv. Jana Křtitele (foto Rudolf Jarnot).