O společnosti

Členové společnosti

K 31. 12. 2017 měla MVS 42 řádných členů, z toho 3 členy kolektivní (město Frenštát pod Radhoštěm, obec Trojanovice a Muzeum Novojičínska, p. o. v Novém Jičíně) a 10 členů zahraničních z USA. Společnost vydává každoročně  k valné hromadě jednatelskou, hospodářskou a revizní zprávu.

Výbor společnosti pracuje ve složení:

  • předseda: Drahomír Strnadel
  • místopředseda: Ing. Radomír Golas
  • jednatel: Mgr. Alena Figarová
  • hospodář: Ing.Marcela Vodičková
  • členové: Mgr. Soňa Bunčková

Revizní komise: 

předseda: Ing. David Strnadel, členové: Mgr. Jiří Novotný, akad. malíř Miloš Šimurda

XXVI. valná hromada Muzejní a vlastivědné společnosti v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích (27. 4. 2018, foto Rudolf Jarnot)

XXVII. valná hromada Muzejní a vlastivědné společnosti v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích (26. 4. 2019, foto Rudolf Jarnot)

 

Tříkrálový koncert „Pastýři, vstávejte“ (5. 1. 2019 v kostele sv. Jana Křtitele, foto Rudolf Jarnot).