PUBLIKACE VYDANÉ MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNOU SPOLEČNOSTÍ


Valašský betlém z Frenštátu pod Radhoštěm

Repliku valašského betlému autora Jana Bačáka z roku 1933 ze svých sbírek vydalo Muzeum Novojičínska za spoluúčasti Muzejní a vlastivědné společnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm a Českého sdružení přátel betlémů v České republice. Betlém v rozsahu 25 listů a v celkové šíři pozadí 370 cm provází katalog s úvodní studii a s návodem k instalaci. Velikost betlému je možné zredukovat výběrem pozadí a figur dle prostorových možností nebo představ majitele. Betlém nabízí Muzeum Novojičínska (tel. 556 810 347 556) ve svých zařízeních, Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm (tel. 556 835 936, 556 808 248) a knihkupectví v kraji. Cena 350,-Kč (dříve 650,- Kč!).
Ukázka z betlému

Krásná literatura

František Horečka
Kouzelná píšťalka

Ilustrace Lumír Ševčík. 2. pozměněné vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1994, edice Návraty domova, 1.sv., 23.s., ruční papír.

Neprodejné.
Josef Strnadel
Koleda je ve vánoce, nechť si po ní chodí, kdo chce

Tři kapitoly z knihy J.Strnadla Rok pod horami podle vydání z roku 1945. Ilustrace Antonín Strnadel.1.vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1996, edice Návraty domova, 3.sv., 17 s.

ISBN 80-901762-2-4. Neprodejné.Helena Lisická
Staré zpěvy

Pověst z Radhoště. Ilustrace Anna Grmelová. 1. vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1998, edice Návraty domova, 8.sv., 30 s.

ISBN 80-86245-00-4. Vyprodáno.Jan Drozd
Pátá dimenze

Povídka ze sbírky Život na hraně. Kresba na obálce a frontispice Vlastislav Holub. l. vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1999, edice Návraty Domova, 11.sv., 22 s.

ISBN 80-86245-08-X. Neprodejné.Jaroslav Seifert
S láskou pozdravuji kraj váš milý

Frenštátské koledy, romance a písně
1.vydání. Ediční poznámka Libor Knězek, ilustrace Anežka Kovalová, obálka a grafická úprava Martin Strnadel,
vydala MaVS ve Frenštátě p.R. v roce 2001, edice Návraty domova sv.14.

ISBN 80-86245-12-8. Neprodejné.
Literární vědy

Adresát Josef Kalus
Výběr korespondence Zikmunda Wintra, Leoše Janáčka a Bohumíra Jaroňka s básníkem Josefem Kalusem připravil,
úvodem, komentářem a poznámkou opatřil Jiří Urbanec. Ilustrace Bohumíra Jaroňka. 1. vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1998, edice Návraty domova, 4. sv., 30 s.

ISBN 80-901762-4-0. Vyprodáno.Libor Knězek
Krajina černá lesem

Čtení o životě a díle spisovatele Bohumíra Četyny. Ilustrace Jan F. Kovář. 1. vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1998, edice Návraty domova, 5.sv., 48 s.

ISBN 80-901762-5-9. Vyprodáno.
Libor Knězek
Shledání s krajem

Čtení o životě a tvorbě Josefa Strnadla. Ilustrace Jan F. Kovář. 1.vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1999, edice Návraty domova, 10. sv., 62 s.

ISBN 80-86245-02-0. Vyprodáno.Umění

Jiří Klučka
Albín Polášek - Strůjce svého osudu

Život a dílo sochaře Albína Poláška. 1. vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1994, 42 s.

ISBN 80-901762-4-0. Vyprodáno.Jiří Klučka
Albín Polášek - Man Carving His Own Destiny

Překlad Pavel Vojtek. 2. vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1999, 42 s.

ISBN 80-901762-3-2. Neprodejné.Jan M.Tomeš
Z deníků Antonína Strnadla

Ilustrace Antonín Strnadel. 1.vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1995, edice Návraty domova, 2.sv., 21 s.

ISBN 80-901762-1-6. Vyprodáno.Jan M.Tomeš
Tváře

Z deníků Antonína Strnadla II. Ilustrace Antonína Strnadla. 1. vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1998, edice Návraty domova, 6.sv., 24 s.

ISBN 80-901762-6-7. Neprodejné.Jiří Klučka
Albín Polášek, Strůjce svého osudu

2. doplněné vydání, rezumé P. Vojtek /angličtina/ a J. Kudelová /němčina/, obálka a grafická úprava A. Stanovský.
Vydala MaVS ve Frenštátě p.R. v roce 2001.

ISBN 80-86245-13-6. Cena 50,- Kč.Jiří Klučka
Albín Polášek, Man Carving His Own Destiny

2. doplněné vydání, překlad P. Vojtek, rezumé J. Kudelová /němčina/, obálka a grafická úprava A. Stanovský.
Vydala MaVS ve Frenštátě p.R. v roce 2001.

ISBN 80-86245-14-4. Cena 50,- Kč.Jan Baleka
Adolf Zábranský, Knižní ilustrace.

Ilustrace Adolf Zábranský. 1. vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1999, edice Profily, 1.sv., 45 s.

ISBN 80-86245-04-7. Vyprodáno.Ludvík Baran
Fotograf Rudolf Janda - Básník krajiny a lesa

Monografie s obrazovou přílohou, 12 repr. fotografií R. Jandy, 1. vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 2000, edice Profily, 2 sv., 19 s.

ISBN 80-86245-07-1. Neprodejné.Petr Helbich
Chvály

Úvahy a fotografie. V příloze 14 orig. fotografií Petra Helbicha. 1. vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v r. 2000, edice Profily, 3. sv., 35 str.

Cena 1.000,-Kč.Petr Holý
Řeč symbolů a malíř Břetislav Bartoš

1.vyd. Obálka a grafická úprava J. Neuwirt, v příloze černobílé a barevné fotografie.
Vydali Chagall v Ostravě a MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 2001.

ISBN 80-86171-11-6. Neprodejné.Filosofie

Vladimír Jiránek a Josef Kroutvor
Humor a psychoanalýza

Kresby Vladimír Jiránek. 2. pozměněné vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1998, edice Návraty domova, 7.sv., 32 s.

ISBN 80-901762-8-3. Vyprodáno.< Vladimír Jiránek a Josef Kroutvor
Humor und psychoanalyse

Kresby Vladimír Jiránek. 3. pozměněné vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1999, edice Návraty domova, 7.sv., 32 s.

ISBN 80-86245-03-9. Vyprodáno.

Oldřich Šuleř
Důvěrné dialogy

Výběr z podčárníků zveřejněných v Moravskoslezském dni. Ilustrace Anna Georgiadu-Treuchelová. 1. vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 2000, edice Návraty domova, 13. sv., 49 s.

ISBN 80-86245-11-X. Neprodejné.Historie

Drahomír STRNADEL
Tam za mořem je Amerika

Vystěhovalectví z Frenštátska do Ameriky ve 2. polovině 19. století.
Over the Sea. Emigration from the Frenstat Region to Amerikca in the second half of the 19 century

ISBN 80-86245-16-0. Cena 50,- Kč.František Palacký
Vlastní životopis

Reedice Vlastního životopisu Františka Palackého podle vydání Dr. J. Teigeho z r. 1920.
Vydal Státní okresní archiv v Novém Jičíně spolu s MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1998. Edice Prameny, 1.sv., 84 s.

ISBN 80-901762-7-5. Vyprodáno.

Oldřich Šuleř
Valašský poslanec T.G.M.

Ilustrace Andrea, Ondřej a Miroslav Adámkovi. 1. vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1999, edice Návraty domova, 9. sv., 46 s.

ISBN 80-86245-01. Neprodejné.


Lída Matusiaková
Můj otec Gustav Přístupa

1. vydání. Vzpomínky na významného činovníka krajanského hnutí v Kanadě.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. a obec Trojanovice v roce 1999, edice Prameny, 2. sv., 89 s.

ISBN 80-901762-9-1. Neprodejné.


Symbolika města Frenštátu pod Radhoštěm
Studie o historii a symbolech města Frenštátu p.R., 1 vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. spolu se Státním okresním archivem v Novém Jičíně v roce 2000, edice Prameny, 4.sv., 27 s..

ISBN 80-86245-06-3. Cena 50,- Kč.Národopis

Radomír Golas
Valašské koledy z Frenštátska

ze sbírky Vincence Sochy a Radomíra Golase. Uspořádal Radomír Golas, ilustrace Antonín Strnadel. 1. vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 1999 za účasti Folklorního sdružení ČR, edice Prameny, 3. sv., 129 s.

ISBN 80-86245-05-5. Cena 30,- Kč.Ludvík Baran
Neviditelné chodníčky

Obálka, grafická úprava a dřevořezy Vladimír Rocman. 1. Vydání.
Vydala MaVS ve Frenštátě p. R. v roce 2001, edice Návraty domova, 12.sv.

ISBN 80-86245-09-8. Neprodejné.Periodikum

Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm
Vlastivědný časopis Frenštátska, vydala Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm v letech 1992 - 2006.


ISSN 1213-8371. Neprodejné.

Videokazety a CD

Videokazeta - Život a dílo Albína Poláška (česky) - neprodejné
Videokazeta - Život a dílo Albína Poláška (angl.) - neprodejné
Videokazeta - Strůjce svého osudu (česky) - neprodejné
Videokazeta - Strůjce svého osudu (angl.) - neprodejné
CD Javořina - Aj pod Frenštátem - cena 50,- Kč