K 31. 12. 2015 měla MaVS 48 řádných členů, z toho 3 členy kolektivní - město Frenštát p. R., obec Trojanovice a Muzeum Novojičínska, p.o. v Novém Jičíně a 7 členů zahraničních z USA.

Výbor zvolený na valné hromadě 22. ledna 2016 pracuje ve složení:

předseda: Drahomír Strnadel
místopředseda: Ing. Radomír Golas
jednatel: Mgr. Alena Figarová
hospodář: Mgr. Vít Strašil
členové: Mgr. Soňa Bunčková

Revizní komise:
předseda: Ing. David Strnadel
členové: Mgr. Jiří Novotný
Miloš Šimurda, akad. malíř

Společnost každoročně vydává k valné hromadě jednatelskou, hospodářskou a revizní zprávu.